Muuta kehittämällä

Productivity Partners Oy - kutsumanimeltään ProPart - on kokenut
kumppani yhteisöjen toiminnan kehittämisessä. Myös alueelliset
sekä klusteri- ja toimialakohtaiset selvitykset ovat yhtiön työkenttää.
Kehittämistyössä kohdealueena on erityisesti yhteisön strategiatyö:
liiketoimintamallin innovointi, liiketoimintasuunnitelman laatiminen,
taloussuunnitelman tekeminen ja rahoitusratkaisut. Strategiatyö-
projekteja Productivity Partners on toteuttanut useampia kymmeniä.
Myös yritysten ja julkisyhteisöjen hankkeiden toteutettavuustarkastelut
(feasibility study) ovat ProPartille tuttuja ja kiinnostavia työkohteita.

Productivity Partners on hyvin verkostoitunut toimija, joka pystyy
järjestämään resurssit laajempienkin projektien toteutukseen.
Erittäin vankka yritystoiminnan ja sen johtamisen kokemus sekä hyvä
tuntuma myös julkisyhteisöjen toimintaan ovat yrityksen toiminnan
perustana. Lähes kaiken yrityselämässä kokenut Senior Adviserimme
osaa yhdistää teorian ja käytännön ja löytää näin toimivan ratkaisun
lähes tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Halutessasi lisää tietoja Productivity Partnersin kumppanuuden
antamista kehittämismahdollisuuksista ota rohkeasti yhteyttä.

PRODUCTIVITY PARTNERS OY
Y-Tunnus: 0953201-1
Postiosoite: Virranpää 1 E, 45360 Valkeala
Käyntiosoite: Virranpää 1 E, 45360 Valkeala
Puhelin: 041 545 0450
E-mail: posti(at)propart.fi.
Web: www.propart.fi
Kotipaikka: Kouvola